LapsehoidSünnipäevadLapserõõmustHinnakiriGaleriiKontaktUUDISED
 
 
 
LapsermPäevakavaLapsermÕppetegevusLapsermToitlustamineLapsermKohanemineLapsermVastuvõttLapsermKodukord

Lapsehoid

Meie lapsehoid on lapsekeskne ja avatud ning teeb igakülgset koostööd vanematega. Siin arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse kõik tingimused lapse igakülgseks arenguks.

Lastehoius väärtustatakse kultuuritraditsioone, avastatakse ja uuritakse maailma koos lapsega. Ideaaliks on seatud õigete väärtushinnangute ja kõlbeliste väärtustega laps, kes tuleb edukalt toime igapäevases elus nii kodus kui ka koolis. Oskab teha valikuid ja seab endale jõukohaseid eesmärke.

Ettevõtte eesmärgiks on naeratav ning hästi kasvatatud laps!

Siilikene
  
 
Sisukord / Lastehoid
 
 
04.02.2010-31.05.2010 aitas OÜ-l Lapserõõm kodulehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.