LapsehoidSünnipäevadLapserõõmustHinnakiriGaleriiKontaktUUDISED
 
 
 
LapsermPäevakavaLapsermÕppetegevusLapsermToitlustamineLapsermKohanemineLapsermVastuvõttLapsermKodukord

Lastehoiu õppetegevus

Väikeste rühm (1,5 - 3 aastased)

Põhitähelepanu on suunatud lapse eneseteeninduse ja kõne arendamisele ning eakohaste tegevuste pakkumisele (joonistamine, meisterdamine, liikumine, muusikaõpetus).

Tegevused on ära jaotatud päevade vahel.

ERINEVATE TEGELUSTE SISU JA TEEMAD

Kõne arendamine - suhtlemise ergutamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, kuulamise arendamine, töökorraldustest arusaamine, sõnavara rikastamine, ainsuse ja mitmuse kasutamine, kõne arusaadavuse jälgimine.

Mäng - keskendunud mäng 1-2 mänguasjaga, lihtsate mängureeglite järgmine, mänguasjade koristamine, koosmängule innustamine, asendusmänguasjade kasutamine, rollimängud.

Loodusõpetus - hoolikas suhtumine loodusesse, erinevate ilmastikunähtuste nimetamine, mõne linnu äratundmine, mõningate aed- ja puuviljade eristamine erinevate omaduste järgi, kodu- ja metsloomade tutvustamine, loomade kehaosade nimetamine, loomahäälitsused.

Käeline tegevus - voolimine; aplikatsioonid; joonistamine ja maalimine.

Liikumisõpetus - üldarendavad harjutused, kõnni- ja jooksuharjutused, tasakaaluharjutused, hüplemis- ja hüppeharjutused, viskeharjutused, ronimisharjutused, liikumismängud.

Muusikaõpetus - muusika kuulamine, laulmine, rütmika, muusikalised mängud, laulumängud, mängimine rütmipillidel, tantsud.

Eneseteenindamine - iseseisev söömine, lusika õige käes hoidmine, pesemis- ja söömis-harjumuste kujundamine, riidesse panemise ja lahtiriietumise ergutamine ja õpetamine, asjade loovutamise ja jagamise ergutamine, viisakusreeglid.

Suurte rühm (3 - 6 aastased)

Rühma õppetegevus põhineb alushariduse raamõppekavale. Laste arendamine toimub igapäevaselt ja hõlmab endas erinevaid tegevusi - keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine.

3-4 AASTASTE ERINEVATE TEGELUSTE SISU JA TEEMAD

Kõne arendamine - hääldamine, sõnavara, grammatika, siduskõne.

Matemaatika - värvid; kujundite tundmaõppimine; rühmitamine ja järjestamine; loendamine, arvutamine, hulgad; suuruste tundmaõppimine, mõõtmine; orienteerumine ruumis; orienteerumine ajas.

Loodusõpetus - sügis; puud ja nende viljad; paigalinnud; rändlinnud; koduloomad.

Käeline tegevus - voolimine; meisterdamine ja kleepimine; joonistamine ja maalimine; erinevad tehnikad.

Terviseõpetus - algteadmised iseendast; enda eest hoolitsemine; mõisted: terve-haige; mida teevad terved inimesed?

Liikumisõpetus - rivi-, korra- ja üldarendavad harjutused; põhiliikumise arendamine; erinevad harjutused ja tegevused.

Muusikaõpetus - muusika kuulamine; laulmine; rütmika, mäng rütmipillidel.

Sotsiaalsed oskused - eneseteenindamine; käitumine ja suhtlemisoskused.

Siilikene
  
 
Sisukord / Lastehoid
 
 
04.02.2010-31.05.2010 aitas OÜ-l Lapserõõm kodulehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.